Ua niuhia te Taàtiraà ì te 10 no tetepa 2004 è Thérèse Tevaatua . No te tauturu ia na , te vai ra ò Christophe Chetaneau, te mono peretiteni, Raina Homai-Lesort, te haàpaò faufaà, Marie-Lou Meriel, te papaì parau è ò Noella Mar-Tuàirau,  te mono papaì parau.


Noella Mar-Tuairau,
Thérèse Tevaatua,
Marie-Lou Meriel,
et Raina Homai-Lesort.

Thérèse TevaatuaNo te aha ì haàmau hia ai teie Taàtiraà ?

Thérèse: È fea aè nei matahiti , ì tō ù taeraà mai ì Nantes nei no te tahi fifi maì , ua fareirei au ì te tahi mau tafifiraà taiā mau . Ì muri iho , ua tae faàhou mai te tahi mau taàta Tahiti ì teie mau tuhaà fenua piri ia Nantes no te fifi maì atoà , è ua hinaàro ihoa ia vau ì te tauturu ia ratou , ì te arataì ia ratou è ì te àpeè ia ratou ì roto ì to ratou tere ì te Hau Metua nei .

Èaha te mau tauiuiraà tei tupu ì roto ì te Taàtiraà mai to na ihoa  niuraà hia mai ?

Thérèse: Ua ruperupe roa te Taàtiraà Heirautini è ì teie mahana ua hau ì te hanere mero tei faàō mai ì te faàroò raà ì teie faànahoraà . Ì te òmuaraà, àita ā te haàpiìraà òri è è piti noa maua . Tera ra ì te mau matahiti atoà , te ō noa mai ra te tahi mau mero àpi , te tahi mau piahi àpi tei faàō mai no te haàpiì ia ratou ì te mau peu tumu maòhi è te mau maitaì ta te òri è faàtupu .

Èaha te mau faànahoraà òhipa à te Taàtiraà ?

Thérèse: È pū faàriìraà ò Heirautini , ì reira matou è faàite ai to matou here no ta matou peu tumu maòhi .Ua faànaho matou te tahi haàpiìraà no te taìri ùkulele , te òri Tahiti è te rave atoà nei matou te tahi mau faàìteìteraà òri ia tupu anaè te tahi mau faànahoraà tamoni òre no te iho tumu. Ua ineine atoà matou no te faàriì ì te mau taàta ma ì è te mau piahi maòhi tei faàea nei ì teie mau tuhaà fenua piri ia Nantes , mai te peu te hinaàro ra ratou .

Te tatararaà ò teie iòa « Heirautini » ò òia hoì « ua rau te mau hei tapū » . Òia mau, no na tuhaà motu è pae atoà  ò Porinetia Farani te mau taàta Tahiti mero  no te Taàtiraà .

carte de la polynesie française    drapeau de polynésie française
  

Teie te mau motu ò Porinetia Farāni : te mau motu Totaiete ( ò tei taàmu ì te mau motu Nià Mataì è te mau motu Raro Mataì ) , te mau motu Tuamotu – Maàreva , te mau motu Tuhaà Pae è te mau motu Matuita .