E faàô atoà atu te Taàtiraà Heirautini ì roto ì te taùrua parauhia " Fête de la sardine de Basse Indre "
àore ra ì roto atoà ì te taùrua parauhia " Fête des goûts et des couleurs de Saint Herblain "!!